Rabu, 14 Juli 2010

MUDZAKARAH KERJA MAQOMI DARI MUSYAWARAH INDONESIA, APRIL 2010 JAKARTA

MUSYAWARAH KARGUZARI DAN PELURUSAN KERJA

Pentingnya karguzari adalah mengambil laporan kaifiyat (cara kerja) yang telah dilakukan. Maksud daari karguzari ini adalah untuk menjaga cara kerja, memantau hasil kerja dan meningkatkan takaza pengorbanan.
1. Hayatush-shohabah
Dimarkaz
- dilakukan oleh 'ulama yang telah keluar 1tahun
- Aktif
- Tawajjuh pada kerja da'wah
- Mampu menterjemahkan dengan baik
- Fasih berbahasa 'Arab
Setiap individu
- Dianjurkan pada setiap pekerja da'wah untuk muthola'ah setiap hari
- Arahnya adalah agar kerja da'wah dapat meniru sama sahabat. Bila tidak, maka kerja da'wah akan kehilangan ruh.
2. 'Ulama
- Tidak ada halaqah khusus 'ulama pada malam subghuzari
- Dalam musyawarah proponsi agar tidak membawa 'ulama awam. Bila mereka hadir, maka bisa dibentuk halaqah da berikan targhib.
- Keluar 4bulan tiap tahun bagi, 'ulama yang ridak ada ikatan kedinasan
- Keluar 40hari tiap tahun bagi 'ulam yang ada ikatan kedinasan.
Yang tidak boleh : Berdalil, Targhib, Tasykil
Yang boleh : Ziarah, Minta do'a, Minta pendapat

'Ulama aktif : Keluar 4bulan/40hari tiaptahun.
: Keluar 4bulan tiap tahun bagi 'Ulama yang tidak ada ikatan kedinasan
: Keluar 40hari tiap tahun bagi 'Ulama yang tidak ada ikatan kedinasan
Sambung markaz
Hidup 'amal makomi

Tertib keluar 1 tahun
- Kerja dimahalla sampai mendapatkan tasykilan
- Bawa tasykilan ke masjid jami' kebon jeruk
- Bayan tangguh dan wafsi di masjid jami' kebon jeruk

3. Masturoh
a. Ijtima' Masturoh
- Di laksanakan dirumah yang munasib
- Muhrim duduk dalam program sampai dengan selesai
- Syarat kehediran: pernah keluar 40hari, 15hari, atau 10 hari
- Jumlah yang hadir 35-40 masturoh, maksimal 50 masturoh
- Program selama 3 - 4 jam
- Hanya dibolehkan dibuat 1kali dalam setahun ditempat yang sama
- Dilaksanakan pada siang hari. tidak boleh sampai malam hari
- Yang meng'handle orang yang paham kerja masturoh
- Maksud dibuat ijtima' masturoh adalah untuk pengeluaran jamaah masturoh 2bulan IP, 2 bulan negri jauh, 40hari dan 10 hari. atau dapat juga ditambahkan dengan takaza rijal.

2 komentar:

  1. amal sholeh dan iman
    ...ikhlas ....ya Allah beri kami kekuatan kerja maqomi aamiin.

    BalasHapus
  2. amal sholeh dan iman
    ...ikhlas ....ya Allah beri kami kekuatan kerja maqomi aamiin.

    BalasHapus